พินปัญหา พินความเห็น พินตำแหน่ง พินที่ "ยุพิน"
Transforming Passive to Active Citizen

Bangkok Urban Hack (แหก) Day

มาร่วม Hack เมืองให้น่าอยู่กัน

งานเดียวที่นำเอา Designer, Developer, Thinker, Media และ Marketer ที่เก่งกาจในการแก้ปัญหา มาเจอกับคนที่รู้ปัญหา เพื่อร่วมระดมสมองและลงมือสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ในรูปแบบ Hackathon โดยใช้เทคโนโลยีและพลังของ Big Data ตลอด 30 ชั่วโมง!

โดยงาน Bangkok Urban Hack Day ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) และความร่วมมือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวลางาน

ศุกร์ 29 กรกฎาคม :เริ่มงาน 18.00 น.
เสาร์ 30 กรกฎาคม :10.00 - 21.00 น.
อาทิตย์ 31 กรกฎาคม :10.00 - 19.00 น.

การสมัคร

 • หมดเขตการลงทะเบียน 20 กรกฎาคม 2559
 • รับจำนวนจำกัดทั้งหมดไม่เกิน 30 คน (ขอเฉพาะที่ตั้งใจจริง ๆ)
 • มาเป็นทีม 2-4 คน หรือ มาเดี่ยว ๆ (เราจะจัดกลุ่มให้) พร้อมตอบคำถามในใบสมัคร
 • ไอเดียที่เรามองหา คือ
  1. ด้านการเดินทาง ระบบขนส่ง ถนน ทางเท้า
  2. ด้านการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ
  3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ พื้นที่สีเขียว
  4. ชุมชนและการมีส่วนร่วม เช่น การอนุรักษ์อาคารเก่าในชุมชน
  5. ผังเมืองและการจัดสรรพื้นที่

โดยเราได้เชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามสาขาดังกล่าวมาให้คำปรึกษาในงาน และเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดและเรียนรู้จากคนที่เคยผ่านมาแล้ว

* สำหรับผู้ที่ต้องการสังเกตการณ์หรือสื่อมวลชน สามารถลงทะเบียนได้ที่ช่องทางเดียวกัน (เลือกหัวข้อ "มาสังเกตการณ์")

การประกาศผล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทาง เพจยุพิน YouPin และ TCDC CONNECT

การคัดเลือกและรางวัล

คัดเลือกทีมที่ผลงานดีที่สุด 3 ทีม

โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้ร่วมงาน

 • EGA ให้รางวัลทีมละ 10,000 บาท
 • ให้เวลาทำงานต่อ 1 เดือน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากทีม YouPin, EGA, TCDC และทีมที่ปรึกษา ทำเสร็จมารับอีก 20,000
 • ใช้สถานที่ (ห้องประชุม ทำงาน) Ma:D ฟรี ระหว่างการพัฒนา
 • บัตรสมาชิก TCDC (สาขาเจริญกรุง แห่งใหม่) ฟรี
 • ผลงานถูกนำไปเผยแพร่บน data.go.th, Waymagazine.org และ TCDC CONNECT
ของรางวัลสำหรับทุกท่านที่ร่วม Hack (แหก)
 • ชุดหนังสือพิเศษจาก TCDC และ ของชำร่วยจาก UNDP
 • จัดแสดงผลงานที่ TCDC (8-21 สิงหาคม 2559)
 • จัดแสดงในงาน Sleep Over ที่ The Reading Room (ตลอดเดือนกันยายน)
 • จัดแสดงผลงานที่งาน Opendata Thailand จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ปลายเดือนตุลาคม
 • มีเครดิตเป็นผู้ร่วมพัฒนา YouPin
Winner
Country Prize
Big Ideas Competition
for Sustainable Cities and Urban Communities 2016
ร่วมกันจัดทำโดย

Bangkok Urban Hack Day ดำเนินการโดยโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล : Data Community Engagement ภายใต้สำนักงาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ

 • โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 • บุญมีแล็ป
 • เครือข่ายพลเมืองเน็ต
 • ห้องสมุด Reading Room
 • Social Technology Institute
 • เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อีกหลายหน่วยงาน